Product Items

Items Group


Product Item : ALL (115)

No. Items Code Item Name & Description Stock/ Units
1 SW-LK-P41 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา SEWOO รุ่น LK-P41, 4" 0 เครื่อง
2 SW-LK-P43 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา SEWOO รุ่น LK-P43, 4" 0 เครื่อง
3 SW-TL-LV8 GOLD LABELVIEW 8 Gold 1 User โปรแกรมสำหรับการพิมพ์ฉลากรหัสแท่งบนวินโดว์ 0 ชิ้น
4 SW-TL-LV8 PRO LABELVIEW 8 Pro โปรแกรมสำหรับการพิมพ์ฉลากรหัสแท่งบนวินโดว์ 1 ชิ้น
5 Thermal Printer S-Print เครื่องพิมพ์ Thermal Printer (S' Print-I (IrDA) AND S' Print-BT (Bluetooth) 0 เครื่อง
6 UTE-MS180-1UG เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D Unitech รุ่น MS180 1 เครื่อง
7 UTE-MS320-1UG เครื่องอ่านบาร์โค้ด Unitech รุ่น MS320 1 เครื่อง
8 UTE-MS336-UG เครื่องอ่านบาร์โค้ด Unitech รุ่น MS336 1 เครื่อง
9 UTE-MS337-2UCB เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner Unitech รุ่น MS337H 1 เครื่อง
10 UTE-PA600-3560 คอมพิวเตอร์มือถือ Unitech รุ่น PA600 HF 0 เครื่อง
11 WS-PORTI-SW40 เครื่องพิมพ์แบบพกพา Woosim รุ่น PORTI-SW40, 3 0 เครื่อง
12 WS-PORTI-W40 เครื่องพิมพ์แบบพกพา Woosim รุ่น PORTI-W40, 4 0 เครื่อง
13 WS-WSP-I350 เครื่องพิมพ์แบบพกพา Woosim รุ่น i350, 3" Woosim Printer 0 เครื่อง
14 WS-WSP-I350-MSR เครื่องพิมพ์แบบพกพา Woosim รุ่น i350-MSR, 3" MSR Woosim Printer 0 เครื่อง
15 WS-WSP-I450 เครื่องพิมพ์แบบพกพา Woosim รุ่น i450, 4" Woosim Printer 0 เครื่อง